Subskrypcja

Wpisz swój adres e-mail, aby otrzymywać informacje z naszego serwisu.

 
Konserwacja zespołu barokowych obrazów ze środków MKiDN


 
Muzeum Powiatowe w Nysie realizuje projekt konserwacji siedmiu barokowych obrazów ze zbiorów własnych, dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach priorytetu "Dziedzictwo kulturowe - Wspieranie działań muzealnych", nazwa zadania "Konserwacja zespołu barokowych obrazów Karla Dankwarta powstałych na zlecenie nyskich jezuitów w latach 1686-1691".

Celem zadania jest przywrócenie pełnych walorów ekspozycyjnych zespołu barokowych obrazów, które stanowiły wyposażenie dawnego refektarza kolegium jezuickiego w Nysie (dziś Zespół Szkół Ogólnokształcących Carolinum w Nysie), a obecnie znajdują się w magazynach Muzeum Powiatowego w Nysie. Przeprowadzenie konserwacji obrazów było niezbędne z uwagi na ich wysoką wartość artystyczną i historyczną, a także postępujące zniszczenia warstwy malarskiej, złoceń i snycerki ram obrazów.

Malowidła powstały na zlecenie jezuitów w latach 1686-1691 i stanowiły ważny cykl ukazujący postacie znaczących dla zakonu świętych. Autorem sześciu z nich (tj. „Św. Jan z wyspy Goto”, „Św. Stanisław Kostka”, „Św. Franciszek Ksawery”, „Św. Alojzy Jezuita”, „Św. Franciszek Borgia”, „Św. Ignacy Jezuita”) jest Karl Dankwart - nadworny malarz polskiego króla Jana III Sobieskiego, zwany mistrzem z Nysy o międzynarodowej sławie, jeden z najznakomitszych przedstawicieli malarstwa barokowego na Śląsku, twórca licznych fresków we wnętrzach budowli sakralnych na terenie Śląska i Moraw.
Siódmy obraz z konserwowanego zespołu barokowych przedstawień ukazuje biskupa wrocławskiego. "Portret Arcyksięcia Karola Habsburga" (XVII w.) to płótno o wysokiej klasie artystycznej nieznanego autorstwa, które wymaga dalszych badań poznawczych.

Refektarz (obecnie aula ZSO Carolinum w Nysie) został poddany renowacji, podczas której przywrócono dawne walory artystyczne, zwłaszcza bogatej dekoracji stiukowej autorstwa Francesca Signo. Jednakże odnowione wnętrze pozbawione jest części wyposażenia, na którą niegdyś składał się zespół dziewięciu barokowych obrazów olejnych, obecnie będących własnością Muzeum Powiatowego w Nysie. Muzeum w porozumieniu z ZSO Carolinum w Nysie podjęło inicjatywę, by zespół obrazów poddać renowacji i przekazać do miejsca ich oryginalnego przeznaczenia. Dwa spośród nich („Św. Jakub Kisai”, „Św. Paweł z Miki”) zostały zakonserwowane w Pracowni Konserwacji Zabytków Muzeum Powiatowego w Nysie ze środków własnych. Prace zostały zakończone w 2011 r. - wówczas malowidła powróciły do auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących Carolinum w Nysie.

Na konserwację pozostałych siedmiu obrazów udało się pozyskać środki finansowe z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach projektu "Konserwacja zespołu barokowych obrazów Karla Dankwarta powstałych na zlecenie nyskich jezuitów w latach 1686-1691" Muzeum Powiatowe w Nysie przygotowało szereg bezpłatnych działań propagujących malarstwo barokowe na Śląsku.

Od 17 listopada do 13 grudnia 2015 r. dostępna będzie wystawa "Jezuici i Dankwart. Obrazy z dawnego kolegium jezuickiego w Nysie", na której zaprezentowane zostaną obrazy poddane konserwacji oraz poszczególne etapy prac renowacyjnych. W ramach prezentowanej ekspozycji odbędzie się bezpłatne oprowadzanie kuratorskie po wystawie.
Przewidziane są także bezpłatne zajęcia edukacyjne i warsztatowe dla dzieci i młodzieży „Warsztat barokowego malarza” oraz „Warsztat współczesnego konserwatora sztuki”.

Po zakończeniu wystawy obrazy zostaną umieszczone w zabytkowej auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących Carolinum w Nysie.

Ewelina Kwiatkowska


FotoFotoFoto

Aktualności

"Ocalone pamiątki, zachowana pamięć"!

Obiekt miesiąca (sierpień) - "Narcyz" nieokreślonego artysty (XVII w.)

 

PEOMEREOR dla Muzeum Powiatowego w Nysie
 

 
Podstrony:  1  2  3  4  5 
 

 


48-300 Nysa
ul. Biskupa Jarosława 11

tel. 77 435 50 10, 77 433 20 83
e-mail: info@muzeum.nysa.pl
Witryna wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies) w celach sesyjnych oraz statystycznych.
Więcej informacji w polityce prywatności.
 Realizacja: new4mat.com Sp. z o.o.
ADMINISTRACJA